Google AdSense Crosscol

後達賴時期海外藏情推析 (一)

Views since 2020-01-25

 摘 要

從古至今縱有靈魂不朽之說,但絕無身軀不死之事,有生則必有死,此乃不可更易之自然法則,十四世達賴生於1934年至今(2020年)已高壽八十有七,為歷世達賴之最長壽者,渠曾宣稱其轉世問題到九十歲時再說,九十歲時距今也僅三年,此處願祝渠長命百歲,縱或如此,也僅有十三年,終有壽終之日,此乃自然法則,無人能免。自1959年三月十四世達賴在親英分子簇擁下逃往印度、並從此公然倡言西藏獨立,之後陸續有數萬藏人逃往印度、尼泊爾,遂在印度默許,美歐等國鼓勵下,在印度北部達蘭薩拉成立所謂「西藏流亡政府」,至今已一甲子,其間被西方國家視為可以用為制衡中共的籌碼,遂以各種方式邀其出訪,而十四世達賴(以下均稱達賴)也想利用各國冀圖迫使中共讓步,接受其經過包裝形同獨立之所謂高度自治,由於北京之日益壯大,無論美歐日各國或達賴均未達到其所求,如今達賴已八七高齡,已然去日無多,後達賴時期,海外藏情必有極大變動,本文擬就達賴出逃,流亡時言論及後達賴時期海外藏情酌推測分析.... (未完)


全文已收錄於電子書

張貼留言

0 留言